وبمانی

وبمانی یک سیستم پرداخت آنلاین است. کمپانی وبمانی در نوامبر سال 1998 در روسیه به عنوان یک سیستم انتقال پول برای دلار امریکا راه اندازی شد.

کاربران وبمانی، ارزهایشان را در کیف پول وبمانی یا پِرس نگهداری میکنند که در آن پول الکترونیکی متناظر با ارز یا دارایی نگهداری میشود. این ارز یا دارایی توسط یک شبکه از کمپانیهای جهانی اداره و نگهداری میشود که به عنوان گارانتی کننده شناخته میشوند. این کمپانیها واریزهای شما را بسته به اینکه چه ارز یا دارایی را واریز میکنید، بررسی کرده و میپذیرد و کیف پول شما را با واحد الکترونیکی وبمانی متناظر شارژ میکنند.

ارسال یک پیام