خرید انواع ارز نقدی(انگلیس، کانادا)

خرید نقدی ارز یا همان خرید اسکناس در صرافی بازار بسته به میزان درخواست مشتریان در قیمت های متفاوت قابل ارایه به فروشندگان ارز می باشد. لذا جهت اطلاع دقیق از نرخ خرید پوند با شعبه صرافی لندن و نرخ خرید دلار کانادا با شعبه صرافی تورنتو تماس بگیرید.

خرید پوند به صورت نقدی تنها در شعبه صرافی لندن و خرید دلار کانادا به صورت نقدی تنها در شعبه صرافی تورنتو از صرافی بازار قابل انجام می باشد و خرید نقدی دیگر ارزها منجمله دلار امریکا و یورو در شعب صرافی لندن و صرافی تورنتو قابل انجام نمی باشد. لازم به ذکر است ارایه کارت شناسایی معتبر در زمان خرید و فروش ارز الزامی می باشد.

نحوه خرید پوند در شعبه صرافی لندن و خرید دلار کانادا در شعبه صرافی کانادا به ترتیب ذیل می باشد:

vمراجعه حضوری به شعب صرافی بازار در لندن و تورنتو

vارایه اسکناس پوند یا دلار کانادا توسط مشتریان محترم

vبررسی و شمارش اسکناس ها توسط دستگاه های اسکناس شمار

vاعلام مبلغ قابل پرداخت به ریال به مشتریان محترم

vارایه شماره حساب و یا شماره کارت و یا شماره شبای حساب توسط مشتریان محترم

vواریز مبلغ ریالی به حساب اعلام شده توسط مشتریان در حضور مشتریان محترم در زمان مراجعه به صرافی شعبه صرافی لندن و صرافی تورنتو از مجموعه صرافی بازار مبلغ ریالی را همزمان با خرید ارز در حضور مشتریان محترم و در زمان مراجعه به صرافی واریز می نماید.

نرخ ارز

تماس با صرافی لندن

تماس با صرافی تورنتو

 

ارسال یک پیام